Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas | Politechnika Gdańska

Treść strony

Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas

Program Cuprum Supporting Research Team Building In Emerging Areas stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, działania na rzecz rozwoju współpracy z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej. Celem Programu jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, z udziałem naukowców zagranicznych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia na PG i funkcjonowania w początkowym okresie działalności nowego zespołu badawczego.

Budżet i warunki realizacji projektu
  • Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 300 000 zł brutto.
  • Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.
Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
  • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
  • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.
Jak aplikować?
  • Nabór wniosków w programie trwa od 1 kwietnia do 13 maja 2022 r .
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl. Oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Biura IDUB.