Molybdenum Startup School | Politechnika Gdańska

Treść strony

Molybdenum Startup School

Molybdenum

Program Molybdenum Startup School stanowi element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. Działania zwiększające efektywność transferu technologii. Celem Programu jest zbudowanie trwałego, systemowego mechanizmu inicjowania i wspierania przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, poprzez następujące działania:

 1. propagowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej,
 2. organizacja warsztatów generowania pomysłów o potencjale biznesowym,
 3. prowadzenie zajęć kojarzenia i budowy przedsiębiorczych zespołów,
 4. wsparcie naukowo-technologiczne oraz mentorskie dla zespołów biorących udział w Programie,
 5. udzielanie grantów dla najlepszych zespołów planujących utworzenie spółek startup lub spin-off.

W ramach Programu ogłaszane są dwa rodzaje konkursów:

 • Program Startup School One -  konkurs o uczestnictwo w programie ukierunkowanym na wypracowanie perspektywicznych modeli biznesowych opartych na pomysłach jego uczestników,
 • Program Startup School Two - konkurs o uczestnictwo w programie rozwoju modelu biznesowego wypracowanego w programie Startup School One oraz wsparcie finansowe w formie grantu.

 W ramach Programu organizuje się również inne wydarzenia związane z realizacją celu.

Cel Programu Startup School One

Celem programu Startup School One „Sprawdź swój pomysł” jest zapewnienie jego beneficjentom profesjonalnego wsparcia przy ocenie i dalszym rozwoju pomysłów zgłaszanych do programu, ukierunkowanego na wprowadzenie ich na rynek w formie spółek startup.

Do kogo skierowany jest program Startup School One?

 • Adresatami programu są studenci, doktoranci i pracownicy oraz absolwenci Politechniki Gdańskiej.
 • Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursach mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy innych uczelni wchodzących w skład Związku im. Daniela Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Szczegółowe warunki naboru oraz uczestnictwa w programie Startup School One określają regulaminy zamieszczone w menu bocznym w sekcji "Dokumenty"

Zakres wsparcia

W ramach programu beneficjenci uzyskają następujące usługi:

 1. 60-godzinny kurs pre-inkubacyjny w formie zajęć wykładowo-warsztatowych,
 2. wsparcie doświadczonych mentorów biznesowych,
 3. konsultacje technologiczne z  pracownikami PG,
 4. dostęp do przestrzeni coworkingowej oraz prototypowni.

Więcej na temat programów Szkoły Startup na stronie: https://pg.edu.pl/startup/programy

Nabory

 • Aktualnie trwa nabór do III edycji programu Startup School One "Sprawdź swój pomysł"
 • Szczegółowe informacje w ogłoszeniu