Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Wyniki konkursów

 • Argentum Copernicium

  2021-02-25

  Kolejne wnioski programów IDUB otrzymały finansowanie

  Granty przyznano w naborze w trybie ciągłym na: wyróżniający się projekt badawczy z zakresu teorii techniki mikrofalowej w programie ARGENTUM oraz na przygotowanie innowacyjnego projektu międzynarodowego z obszaru biomateriałów do ERC Starting Grants w programie COPERNICIUM. Projekty z przyznanym finansowaniem: W ramach programu Argentum Triggering Research Grants (Centrum...

 • Plutonium

  2021-02-18

  Prawie 700 000 zł zostało przyznane w pierwsze edycji programu Plutonium

  Przyznane środki finansowe umożliwią wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze W zakończonym naborze  złożono 14 wniosków o wysokim potencjale, z których aż 6 otrzymało finansowanie: W ramach Centrum...

 • Technetium

  2021-02-18

  Niemal 300 000 zł zostało przyznane w pierwszej edycji programu Technetium

  Uzyskane środki finansowe umożliwią wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. W zakończonym naborze do programu złożono 16 wniosków, z których 11 otrzymało finansowanie: w ramach Centrum EkoTech Obszary chronione-czy...

 • Einsteinium

  2020-12-15

  Pierwszy grant w programie Einsteinium Short-Term Incoming Visits przyznany

  Przyznane środki umożliwią finansowanie transferu wiedzy renomowanych naukowców zagranicznych wizytujących PG do zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej, a także nawiązanie lub rozwój współpracy badawczej pomiędzy osobą wizytującą a zespołem z Politechniki Gdańskiej wykraczającej poza okres wizyty. Pierwsze dofinasowanie przynano Prof. Robertowi Bogdanowiczowi, który...