Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyniki konkursów

 • 2022-06-15

  Wyniki II edycji programu Palladium Supporting New R&D Service

  W drugiej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,5 mln złotych.  Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu. Tym samym uczelnia wzmocni dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami. W zakończonym naborze złożono 13 wniosków o...

 • 2022-05-12

  Ogłoszenie wyników w III edycji konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach pierwszej edycji programu  stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej...

 • 2022-04-27

  W drugiej edycji konkursu programu PLUTONIUM przyznano ponad 1,800.000 zł

  Przyznane w ramach konkursu środki finansowe, umożliwią wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze. W zakończonym naborze  złożono 14 wniosków o wysokim potencjale, z których aż 11 otrzymało finansowanie: W ramach Centrum...

 • 2022-04-14

  Wyniki naboru do pierwszej edycji programu Startup School I

  Ostatniego dnia marca została zainaugurowana pierwsza edycja cyklu szkoleniowego w I programie Szkoły Startup pn. „Sprawdź swój pomysł”. W naborze do tej edycji wzięło udział łącznie 28 zespołów, złożonych z 60 osób (studentów i doktorantów) ze wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej. Wyniki pierwszego naboru Do programu zostało zakwalifikowanych 12 zespołów,...

 • 2022-03-28

  Rozstrzygnięcie II edycji programu Technetium

  Niemal 500 000 zł przyznane zostało w ramach wspierania aktywności mentorów – nauczycieli akademickich - opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. W zakończonym naborze do programu złożonych zostało 30 wniosków, z których 20 otrzymało...

 • 2022-03-21

  Ogłoszenie wyników II konkursu Uranium

  Jedenaście kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, otrzymało finansowanie w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools. Łączna wartość dofinansowania to ponad 325 000 zł. Ponadto 3 projekty otrzymały częściowe dofinansowanie pod warunkiem ich wspólnej realizacji z kierownikami projektów, które...

 • 2022-03-11

  Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Polonium International Doctoral Fellowships

  W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 46 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendium POLONIUM, 28 rozpatrzył pozytywnie.  Stypendia zostały przyznane w kwocie 5 000 zł (brutto) miesięcznie na okres 12 miesięcy tj. od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Zgodnie z regulaminem...

 • 2022-03-11

  Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 55 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendium FRANCIUM, 32 rozpatrzył pozytywnie.  Stypendia zostały przyznane w kwocie 2 000 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy tj. od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Zgodnie z regulaminem programu  Stypendium...