Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyniki konkursów

 • 2023-04-28

  Wyniki V konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach piątej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Gdańskiej. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej...

 • 2023-03-27

  W III edycji programu Argentum Triggering Research Grants przyznano ponad 3 mln złotych

  Przyznane w ramach konkursu środki finansowe będą wpływać na zwiększenie poziomu jakości działalności naukowej Politechniki Gdańskiej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych...

 • 2023-03-13

  Wyniki konkursu Uranium Supporting Cooperation With High Schools

  Jedenaście kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych otrzymało finansowanie w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools na łączną wartość prawie 290 682,48 zł. Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi, zwłaszcza spoza Trójmiasta zachęcając uczniów do późniejszej...

 • 2023-03-01

  Ogłoszenie wyników Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  W oparciu o przedstawioną listę wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 142 złożone przez doktorantów wnioski o stypendium FRANCIUM, 126 rozpatrzył pozytywnie.  Stypendia zostały przyznane w kwocie 2 500 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (+ ewentualne wyjątki zgodnie z regulaminem programu). Wyniki konkursu  Wyniki Francium (pdf,...