Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyniki konkursów

 • 2024-02-16

  Ogłoszenie wyników Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  W oparciu o przedstawioną listę wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 162 złożone przez doktorantów wnioski o stypendium FRANCIUM, 92 rozpatrzył pozytywnie.             

 • 2024-02-13

  Wyniki IV edycji konkursu Radon Supporting Most Talented Students

  Środki przyznane w ramach czwartej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 22 stypendia RADON dla studentów, którzy uzyskali minimum 140 punktów. Stypendia...

 • 2024-02-02

  Ogłoszenie wyników III edycji PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES

  W drugiej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,6 mln złotych. Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu. Realizacja projektów przełoży się na rozwój współpracy uczelni z sektorem prywatnym W zakończonym naborze 13...

 • 2024-01-05

  Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu Polonium International Doctoral Fellowships

  W oparciu o przedstawioną listę wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 64 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendium POLONIUM, 63 rozpatrzył pozytywnie.  Stypendia zostały przyznane w kwocie 2 500 zł miesięcznie na okres  maksymalnie do 12 miesięcy, od  01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. Wyniki konkursu 

 • 2023-12-14

  Wyniki konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach drugiej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej. Środki przyznane w ramach drugiej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć...

 • 2023-07-12

  Ogłoszenie wyników V edycji Radium Learning Through Research Programs

  Trzynaście kreatywnych projektów przeznaczonych na wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów, angażujących się w działalność badawczą w tematykach związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi otrzymało finansowanie w programie  na łączną wartość 302 512 zł.   Realizacja projektów umożliwi sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów...

 • 2023-04-28

  Wyniki V konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach piątej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Gdańskiej. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej...

 • 2023-03-27

  W III edycji programu Argentum Triggering Research Grants przyznano ponad 3 mln złotych

  Przyznane w ramach konkursu środki finansowe będą wpływać na zwiększenie poziomu jakości działalności naukowej Politechniki Gdańskiej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych...