Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Wyniki konkursów

 • Carbonium

  2021-03-09

  Pierwszy projekt z przyznanym finansowaniem w programie CARBONIUM

  Środki finansowe wesprą współorganizację międzynarodowej zdalnej konferencji z obszaru nowoczesnych turbin gazowych i wiatrowych 14th European Turbomachinery Conference, która odbędzie się w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. Finansowanie w kwocie 35 000 zł otrzymał prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz na projekt pn. "Dofinansowanie 14th European Turbomachinery Conference ETC-14,...

 • Uranium

  2021-03-09

  Sześć projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół średnich otrzymało finansowanie w programie URANIUM

  Sześć kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół średnich otrzymało finansowanie w programie URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS na łączną wartość prawie 170 000 zł. Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi spoza Trójmiasta zachęcając uczniów do późniejszej kontynuacji nauki na jednym...

 • Radon

  2021-03-02

  Pierwsze stypendia w ramach programu Radon przyznane

  Środki przyznane w ramach pierwszej edycji programu  stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 13 stypendiów RADON dla studentów, którzy uzyskali minimum 175...

 • Argentum Copernicium

  2021-02-25

  Kolejne wnioski programów IDUB otrzymały finansowanie

  Granty przyznano w naborze w trybie ciągłym na: wyróżniający się projekt badawczy z zakresu teorii techniki mikrofalowej w programie ARGENTUM oraz na przygotowanie innowacyjnego projektu międzynarodowego z obszaru biomateriałów do ERC Starting Grants w programie COPERNICIUM. Projekty z przyznanym finansowaniem: W ramach programu Argentum Triggering Research Grants (Centrum...