Wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyniki konkursów

 • 2021-12-21

  Ogłoszenie wyników konkursu Gdańsk Tech Core Edu Facilities

  W ramach naboru w programie Gdańsk Tech Core Edu Facilities, który obejmuje realizację zadań w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej i planowanej kluczowej infrastruktury badawczej, dofinansowanie otrzymały wszystkie dwadzieścia cztery złożone wnioski - łącznie ponad cztery miliony złotych. Złożone projekty wpisują się w cel Programu, którym jest modernizacja...

 • 2021-12-21

  Ogłoszenie wyników konkursu Gdańsk Tech Core Research Facilities

  W ramach naboru w programie Gdańsk Tech Core Research Facilities, mającego na celu usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą, złożono piętnaście wniosków z których trzynaście otrzymało dofinansowanie - łącznie niecałe siedem milionów złotych. Złożone projekty wpisują się w cel Programu, którym jest stworzenie infrastruktury badawczej, zwłaszcza w...

 • 2021-12-17

  Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Radon Supporting Most Talented Students

  Środki przyznane w ramach drugiej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 12 stypendiów RADON dla studentów, którzy uzyskali minimum 203 punktów. Stypendia...

 • 2021-12-17

  Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach drugiej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej...