dr inż. Marcin Jaskólski

Email marcin.jaskolski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 54
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marcin.jaskolski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
Numer telefonu (58) 347 12 54
Email marcin.jaskolski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej
Miejsce pracy Rektor