dr inż. Marcin Jaskólski

Email marcin.jaskolski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 54
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marcin.jaskolski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
Numer telefonu (58) 347 12 54
Email marcin.jaskolski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej
Miejsce pracy Rektor

Notka biograficzna

Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowychw energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania biomasy do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Praca ta realizowana była w ramach projektu Sustainable Energy for Poland: The Role of Bioenergy (SEP BioEnPol). W trakcie realizacji rozprawy odbył szkolenia na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) (lata 2002-2003) oraz staże naukowe w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) w Laxenburgu (Austria) w roku 2003 i Instytucie Gospodarki Energetycznej oraz Racjonalnego Użytkowania Energii (IER) na Uniwersytecie w Stuttgarcie w roku 2004. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym wydziale w roku 2006. Obecnie zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Jego naukowe zainteresowania, oprócz zintegrowanego modelowania rozwoju systemów energetycznych, obejmują wykorzystanie odnawialnych zasobów energii i energetykę jądrową. W roku 2010 autor uczestniczył w trzymiesięcznych szkoleniach z zakresu energii jądrowej w Komisji ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) w Saclay (Francja). W roku 2011 odbył staż z zakresu analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w ośrodku badawczym EDF SEPTEN w Lyonie.