SEPCON | Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda Finansowanie projektu: DAINA Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2017/27/L/ST5/03185 z dnia 2018-08-23

Tlenki trójprzewodzące | Tlenki trójprzewodzące

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda Finansowanie projektu: OPUS
Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2016/23/B/ST5/02137 z dnia 2017-07-14

Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda Finansowanie projektu: PRELUDIUM
Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/N/ST5/02639 z dnia 2016-07-22

Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego w domieszkowanych związkach typu ABO4

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda Finansowanie projektu: PRELUDIUM
Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UMO-2015/17/N/ST5/02813 z dnia 2016-02-26

Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki
Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UDA-POKL04.01.02-00-044/09-00 z dnia 2009-12-18