dr inż. Krzysztof Nowicki

Email know@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/know

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Miejsce pracy Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 143 EA
Numer telefonu (58) 347 18 59

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Teleinformatyki

Notka biograficzna

Krzysztof Nowicki ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1979 r. W 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1985-86 latach był stypendystą DAAD na Uniwersytecie w Dortmundzie (RFN). Od roku 2003 jest organizatorem i zastępcą kierownika studiów podyplomowych "Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowym" (13 edycji) . W latach 2005-2008 był przewodniczący Komisji Rektorskiej ds Informatyzacji Politechniki Gdańskiej. Od 2008 pełnił funkcje Koordynatora Wydziałowego, a potem Pełnomocnika Dziekana ds. Projektów Grupowych. Był współorganizatorem konferencji o zasięgu światowym i krajowym: Personal Wireless Communications  PWC 2000, Gdańsk – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; Workshop IPv6 Day 2011 Gdańsk – pomysłodawca i główny organizator; KSTiT2013 , Gdańsk – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Był opiekunem ponad 200 prac magisterskich i 50 inżynierskich

Zainteresowania naukowe dr. Nowickiego obejmują architektury sieciowe i protokoły komunikacyjne, zagadnienia modelowania i oceny jakości pracy systemów telekomunikacyjnych oraz algorytmy pracy sieci lokalnych i metropolitarnych. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych oraz siedmiu książek, w tym dwóch monografii uhonorowanych nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Edukacji (Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne; Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN). 

Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, realizując projekty związane z projektowaniem protokołów i architektur sieciowych dla sieci IPv6 oraz Future Internet.

 

Krzysztof Nowicki received his M.Sc. and Ph.D. in Telecommunications from Gdansk University of Technology in 1979 and 1988 respectively. He is currently with the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, where he conducts research and teaching in computer networking, and distributed systems. He is an author or coauthor of more than 200 scientific papers and an author and co-author of seven books, e.g., "LAN, MAN, WAN - computer networks and communication protocols" (printed in Polish in 1998) awarded the Ministry of Science and High  Education  Prize (2nd ed. in 2000) and "Wired and Wireless LANs", issued in 2002 (also awarded the Ministry Prize in 2003). His scientific and research interests include network architectures, analysis of communication systems, network security problems, modeling and performance analysis of cable and wireless communication systems, analysis and design of protocols for high speed LANs. He participated as a principal investigator in several projects, supervising projects on protocols and network architectures for both IPv6 and Future Internet.