dr inż. Grzegorz Fotyga

Email grzfotyg@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 3471573
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzfotyg

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 710
Numer telefonu +48 58 3471573
Email grzfotyg@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Dr inż. Grzegorz Fotyga jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2009 r. obronił z wyróżnieniem pracę magisterską pt. ,,Zastosowanie makromodeli w analizie elektrodynamicznej metodą elementów skończonych'' oraz rozpoczął studia doktoranckie w katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na wydziale ETI, PG. W 2013 r. odbył trzymiesięczny staż na uniwersytecie McGill w Kanadzie.

W 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, której promotorem był prof. dr inż. hab. Michał Mrozowski. Celem pracy była poprawa efektywności analizy metodą elementów skończonych (ang. Finite Element Method), za pomocą nowej metody lokalnej redukcji rzędu modelu (ang. Model Order Reduction – MOR). W wyniku redukcji wielkie i rzadkie bloki macierzy związane z wybranymi podobszarami dziedziny obliczeniowej są zastępowane przez małe i gęste macierze zwane makromodelami. W wyniku zastosowania powyższego algorytmu uzyskano kilkudziesięciokrotne przyśpieszenie obliczeń, względem standardowej procedury FEM. 

Grzegorz Fotyga jest współautorem dziewięciu publikacji naukowych z listy JCR, dwunastu referatów konferencyjnych, uczestniczył w czterech projektach, otrzymał następujące nagrody:

 • 2017 - wyróżnienie w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych 
 • 2016 - Young Scientist Contest distinction, 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Kraków,
 • 2014 - InnoDoktorant w ramach „Regionalnych Strategii Innowacji",
 • 2012 - Nagroda „Student Paper Award and US Army Research Office Travel Grant” za publikację zaprezentowaną na FEM2012, Estes Park, Colorado, USA,
 • 2012 - Nagroda European Microwave Association za najlepszą prezentację na konferencji Mikon 2012 w Warszawie,
 • 2010 - II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej, antenowej oraz systemów radiolokacyjnych organizowanym przez klaster AP/AES/MTT Polskiej Sekcji IEEE,
 • Trzy stypenda projakościowe, dwa stypendia dziekana oraz trzy stypendia interPHD.

 

Dr. Eng. Grzegorz Fotyga received the M.S. and Ph.D. degrees in electronics engineering from the Gdańsk University of Technology, in 2009 and 2016, respectively. In 2013 he held an internship at McGill University in Canada. His current research interests include the computational electromagnetics, numerical methods, finite element method, model order reduction. He has authored nine journal papers, twelve conference papers, participated in four projects, was the recipient of four awards: 

 • 2017 - distinction in the NATIONAL COMPETITION for the award of the Foundation for Supporting the Development of Radiocommunications and Multimedia Technology for the best doctoral thesis in the field of radio communication and multimedia techniques
 • 2016 - Young Scientist Contest distinction, 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Kraków,
 • 2014 - InnoDoktorant,
 • 2012 - „Student Paper Award and US Army Research Office Travel Grant”, FEM2012, Estes Park, Colorado, USA,
 • 2012 - European Microwave Association award, Mikon 2012, Warsaw, Poland,
 • 2010 - AP/AES/MTT Polish IEEE section - II award for M.S. thesis.