Czasopisma SAGE

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawnictwa SAGE. Dostęp obejmuje dwie kolekcje:

Sage Premier - kolekcja multidyscyplinarna zawierająca ponad 1000  tytułów czasopism naukowych, których dostępne zasoby sięgają 1999 roku,  a przeszło połowa z nich posiada współczynnik Impact Factor.

Pełna lista tytułów 

IMechE journals - kolekcja 18 czasopism, których tematyka obejmuje  wszelkie zagadnienia z zakresu inżynierii mechanicznej od roku 1847 do chwili obecnej. 

Szczegóły kolekcji

Czasopisma znajdują się na platformie wydawnictwa SAGE

Dostęp trwa do 4 maja.