Dostęp testowy do eCase Collection

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do kolekcji eCase Collection na platformie Emerald Insight, która zawiera materiały dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych, w tym:

  • 1600 scenariuszy biznesowych, które rzeczywiście
    miały miejsce, a także szereg innych materiałów, które pozwolą studentom na lepsze zrozumienie teorii ekonomii oraz zdobycie umiejętności analizy złożonych przypadków.
  • Dostęp do czasopisma naukowego The Case Journal, którego publikacje przedstawiają oraz szczegółowo analizują przypadki z zakresu zarządzania i biznesu.

Więcej informacji na temat kolekcji

Dostęp testowy trwa do 19 października 2018 r. [wejście]

Dodatkowo serwis zawiera materiały dla nauczycieli akademickich, które są dostępne po użyciu tokena. Aby go otrzymać prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazy.bpg@pg.edu.pl