II POMORSKA KONFERENCJA OPEN SCIENCE

Zapraszamy na II Pomorską Konferencję Open Science: Kierunek – Otwarta Nauka, organizowaną 26 i 27 września 2018 r. przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych PG.

W ramach dwudniowej konferencji zaprezentowane zostaną referaty dotyczące otwartych repozytoriów, publikowania zgodnie z Open Access oraz Otwartych Danych Badawczych. Jako prelegenci wystąpią m.in. naukowcy oraz bibliotekarze pracujący na Politechnice Gdańskiej, a także przedstawiciele wydawców, organizacji międzynarodowych (Figshare) oraz instytucji i firm współpracujących (Clarivate Analytics).

Głównym tematem obrad będzie kwestia, w jaki sposób prowadzenie badań, przechowywanie i udostępnianie ich wyników oraz współpraca między naukowcami i ośrodkami badawczymi może realizować postulowaną przez Komisję Europejską politykę otwartości w nauce. Konferencja będzie również promocją uczelnianej platformy MOST Wiedzy.

Rejestracja oraz więcej informacji o II Pomorskiej Konferencji Open Science można znaleźć na stronie internetowej.

Zapraszamy także do udziału w poprzedzających Konferencję międzynarodowych warsztatach Focus on Open Science, które odbędą się 25 września 2018 r. Więcej informacji oraz rejestracja

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego oba wydarzenia.

Wydarzenia odbędą się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika, a także pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Czasopisma E-Mentor, Przeglądu Bibliotecznego, Elektronicznej Biblioteki EBIB oraz Platformy Otwartej Nauki.


Przeszukuj bazy danych i zbiory katalogu Virtua

Przeszukuj zbiory katalogu Virtua
 
Przeszukuj tytuły czasopism i źródeł pełnotekstowych
 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.