Narzędzia SciVal oraz InCites dostępne w ramach licencji krajowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku 2018 dostęp pilotażowy do dwóch narzędzi: SciVal oraz InCites Benchmark & Analytics.

Narzędzie InCites od Clarivate Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports.

InCites pozwala na przeprowadzanie wieloaspektowej ewaluacji aktywności naukowej danej jednostki, pomaga przy opracowaniu strategii badawczych oraz przy podejmowaniu decyzji publikacyjnych i kadrowo-administracyjnych. Stanowi również niezwykle przydatne narzędzie dla samych autorów, którzy mogą dzięki niemu zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego, nawiązać współpracę z naukowcami innych uczelni oraz wybrać odpowiednie źródło do publikacji wyników swoich badań.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Więcej informacji na temat narzędzia oraz rejestracji znajdziecie Państwo w kompendium.

Narzędzie SciVal umożliwia analizę działalności naukowej przeszło 8 500 uczelni oraz instytucji badawczych z ponad 220 krajów na podstawie danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala na wizualizację efektów działalności naukowej uczelni, porównanie z innymi jednostkami w kraju i na świecie oraz pomaga w ocenie potencjalnych partnerów w projektach badawczych.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć w serwisie SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Więcej informacji na temat tego narzędzia znajdziecie Państwo tutaj.