Nowa dyrektor Biblioteki PG

  • Stanowisko dyrektora Biblioteki PG objęła dr Anna Wałek, absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dr Wałek jest bibliotekarzem dyplomowanym. W 2013 roku obroniła doktorat z dziedziny bibliologii i informatologii – „Biblioteki wobec idei otwartego dostępu do zasobów nauki”.

     

    Nowa dyrektor Biblioteki PG od 2007 r. pracowała na Politechnice Wrocławskiej jako redaktor Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, a następnie kierownik projektu Repozytorium Wiedzy. Powołana na pełnomocnika rektora ds. organizacji Centrum Wiedzy i Informacji w 2013 r. przeprowadziła reorganizację systemu bibliotecznego Politechniki Wrocławskiej. Jest pomysłodawczynią i pierwszym dyrektorem Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej – jednostki odpowiedzialnej za gromadzenie i udostępnianie informacji naukowo-technicznej, zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizację wyników badań naukowych i koordynowanie transferu technologii.