REAXYS

Dostęp testowy do bazy Reaxys

Dostęp trwa do 4 maja

Zapraszamy do udziału korzystania z dostępu testowego do bazy Reaxys od firmy Elsevier. Zawiera ona szereg narzędzi umożliwiających natychmiastowy i łatwy dostęp do informacji niezbędnych w działalności dydaktycznej oraz pracach badawczych z zakresu nauk chemicznych. Dostarcza precyzyjnych danych na temat właściwości związków oraz reakcji chemicznych oraz pomaga w szybkim odnalezieniu informacji w najnowszych publikacjach.

Więcej informacji [załącznik]