Zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Projekt realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:

  • Możliwości i zastosowania funkcjonalności systemów informatycznych Politechniki Gdańskiej w pracy dydaktycznej
  • Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej
  • Tworzenie zasobów edukacyjnych - prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie
  • Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów - szkolenie zewnętrzne
  • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz.I i Cz. II)
  • Metodologia prowadzenia badań - szkolenie zewnętrzne
  • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

    Więcej informacji


 

 

 


Przeszukuj bazy danych i zbiory katalogu Virtua

Przeszukuj zbiory katalogu Virtua
 
Przeszukuj tytuły czasopism i źródeł pełnotekstowych
 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.