Przepływ informacji
Twitter i nie tylko
Pożytki z wiedzy
Promocja nauki
Portale naukowe i ORCID
Dane badawcze

 

Wymiana informacji między naukowcami odgrywała istotną rolę w rozwoju nauki... od zawsze. Czy warto korzystać z możliwości, jakie dają nam współczesne technologie?

Ludzie nauki chętnie korzystają z różnych naukowych serwisów społecznościowych (academic social networks), takich jak np. ResearchGateAcademia.edu oraz Twitter i wielu innych. Oczywiście wymienione serwisy społecznościowe nie są bez wad, jak również nie można nie zauważyć faktu, że nie wszyscy są ich zwolennikami. Jednak nie zmienia to faktu, że zarówno ResearchGate, jak i Academia.edu (i inne naukowe portale społecznościowe) mają liczne grono swoich fanów.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.