ResearchGate, Academia, Twitter, Impactstory, Publons

Coraz częściej słyszy się dyskusje o komunikacji naukowej w kontekście portali społecznościowych? Czy mogą być one w jakikolwiek sposób pomocne? Wymiana informacji między naukowcami odgrywała istotną rolę w rozwoju nauki... od zawsze. Czy warto korzystać z możliwości, jakie dają nam współczesne technologie?

Ludzie nauki na świecie chętnie korzystają z różnych naukowych serwisów społecznościowych (academic social networks), takich jak np. ResearchGateAcademia.edu oraz Twitter i wielu innych. Oczywiście wymienione serwisy społecznościowe nie są bez wad, jak również nie można nie zauważyć faktu, że nie wszyscy są ich zwolennikami. Jednak nie zmienia to faktu, że zarówno ResearchGate, jak i Academia.edu (i inne naukowe portale społecznościowe) mają liczne grono swoich fanów.

Z przeprowadzonych kilka lat temu przez Nature - jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych - sondaży wynika, że dla celów zawodowych naukowcy dużo chętniej używali Twittera niż Facebooka, traktując tego pierwszego, jako doskonałe źródło do szybkiego informowania oraz „zbierania” informacji na temat aktualnych wydarzeń w świecie nauki (np. konferencji, nowych projektów). Dużą popularnością cieszyły się także wspomniane portale - ResearchGate i Academia.edu - używane przez większość naukowców, jako „skrzynki kontaktowe” do budowania relacji zawodowych, „podglądania” tego, co robi konkurencja oraz zamieszczania i dzielenia się swoimi publikacjami (zgodnie z obowiązującym prawem).

Mimo że upowszechnianie wyników badań i udostępnianie publikacji naukowych jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, swobodne przekazywanie wiedzy napotyka wciąż na pewne ograniczenia – praktyczne wykorzystanie mediów, w tym naukowych serwisów społecznościowych może skutecznie wspomóc proces promocji nauki.

Jakie są pożytki płynące z dostępu do wiedzy i publikacji naukowych? Jest ich wiele – jednym z nich jest ograniczanie niepotrzebnego, a bardzo kosztownego powielania prac badawczych. Biblioteka Politechniki Gdańskiej / GUT Library wspomaga proces upowszechniania wyników badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej (np. promując je w mediach społecznościowych (zob. #MOSTWiedzy na Twitterze), rozwijając własne repozytorium publikacji naukowych (zob. https://mostwiedzy.pl/pl/), promując wykorzystywanie naukowych serwisów społecznościowych oraz narzędzi związanych z szeroko pojętą działalnością naukową (wspomniane ResearchGateAcademia.edu, Twitter oraz Impactstory i Publons (m.in. w zakresie recenzowania i redagowania prac naukowych, udostępniania informacji o sile oddziaływania dorobku naukowego w sieci i oceny wykorzystywanych oprogramowań w badaniach naukowych).

Jeśli zastanawiasz się nad tym…

…czy promocja nauki jest konieczna? 
…czy promocja nauki jest trudna?
…dlaczego naukowiec ma poświęcać dodatkowy czas na „promowanie siebie i swojego dorobku”?
…kto może pomóc naukowcom w promowaniu ich dorobku?
…czy upowszechnianie nauki odbywa się poza nauką?
…czy promowanie własnych badań jest czymś uwłaczającym etosowi „prawdziwego naukowca”? 

… zachęcamy do zapoznania się z artykułem Emanuela Kulczyckiegio „Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci”.

Podsumowując, naukowe portale społecznościowe mogą stać się ogromnym ułatwieniem w rozwijaniu komunikacji naukowej - polecamy przetestować multiwyszukiwarkę Biblioteki PG w tym temacie, wpisując „How to use Twitter for academic research”.

Jesteś naukowcem? Zależy ci na promowaniu swojej pracy naukowej, nawiązywaniu relacji z innymi naukowcami, posiadaniu bieżącej informacji o tym, co robią inni? Czy masz już swój numer ORCID i konto w ww. portalach (ResearchGateAcademia.edu, Twitter)?