TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | informatyka, elektronika
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

ACM Digital Library jest zbiorem prestiżowych czasopism oraz magazynów zajmujących się zarówno teorią jak i praktycznym zastosowaniem komputerów, elektroniki, elektryki i telekomunikacji. ACM informuje o najnowszych rozwiązaniach oraz trendach z różnych obszarów informatyki. Baza została stworzona przez Association for Computing Machinery (ACM) - największe na świecie towarzystwo naukowo-edukacyjne z dziedziny informatyki. ACM Digital Library to pakiet online, który zawiera wszystkie materiały opublikowane przez ACM od 1954 roku. Obejmuje ponad 407 000 artykułów pełnotekstowych, między innymi: czasopisma naukowe, materiały konferencyjne, magazyny, materiały grup dyskusyjnych zajmujących się wybranymi tematami (Special Interest Groups – SIG).

LISTA TYTUŁÓW | libraries.acm.org/digital-library/contents


Zgodnie z umowami licencyjnymi, zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych (zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych).
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.
Tłumaczenie licencji