TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | chemia
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Chemical Society (ACS) to największa naukowa organizacja na świecie, która łączy pracowników naukowych, doktorantów, studentów z dziedziny chemii, biochemii, farmakologii oraz innych dyscyplin pokrewnych. Jest wydawcą 55 czasopism z tych dyscyplin, w tym dwóch czasopism Open Access (ACS Central Science oraz ACS Omega). ACS jest wydawcą czasopism, które posiadają jedne z najwyższych wskaźników Impact Factor między innymi: Chemical Reviews, Accounts of Chemical Research, ACS Nano oraz Nano Letters.

W ACS można znaleźć m.in. ok. 1.3 mln artykułów naukowych, w tym 20 tys. artykułów Open Access (od 2014 r.), 35 tys. rozdziałów w książkach, a także publikacje laureatów Nagrody Nobla z chemii.

LISTA CZASOPISM | link


Rys. Wykaz obszarów tematycznych, w których można opublikować swoje artykuły w ACS wraz z uwzględnieniem wybranych czasopism oraz ich aktualnych IF. Porównanie liczby napisanych artykułów oraz liczby cytowań u znanych wydawców.