BIBLIOTEKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

DYREKTOR
dr Anna Wałek
Gmach Główny, pok. 100/2
Telefon: +48 58 3472575 
Faks: +48 58 3472758
E-mail: anna.walek@pg.edu.pl

BIURO BIBLIOTEKI
dr Anna Dąbrowska
Gmach Główny, pok. 100/1
Telefon: +48 58 347 25 75
Tel/fax: +48 58 347 27 58
E-mail: library@pg.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI CZYTELNIKA
mgr Anna Kowalska
Gmach Główny, pok. 100/3
Telefon: +48 58 347 15 00, +48 58 34710 79
E-mail: anna.kowalska2@pg.edu.pl
E-mail: czytelnia.bpg@pg.edu.pl
E-mail: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl

SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW TRADYCYJNYCH
mgr Natalia Wysmyk
Gmach Główny, pok. 73/2
Telefon: +48 58 347 26 52
Fax: + 48 58 348 65 96
E-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
Gmach Główny, pok. 100/7
Telefon: + 48 58 347 24 01, + 48 58 347 11 99
E-mail: infnauk.bpg@pg.edu.pl

SEKCJA HISTORYCZNA 
mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska
Gmach Główny, pok. 464
Telefon: + 48 58 347 29 95
E-mail: prac.hist@pg.edu.pl

SEKCJA UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH 
mgr Alicja Jaroszuk-Antoniewska
Gmach B, pok. 204
Telefon:  + 48 58 347 11 05
E-mail: alicja.jaroszuk-antoniewska@pg.edu.pl

SEKCJA BUDOWY ZBIORÓW CYFROWYCH I MULTIMEDIALNYCH
Robert Szczodruch
Gmach Główny, pok. 52
Telefon: + 48 58 347 10 99
E-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA
Gmach Główny PG, poz. 100
Telefon: +48 58 347 15 00
E-mail: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
Gmach Główny PG, pok. 100/5
Telefon: +48 58 347 25 74
E-mail: wm.bpg@pg.edu.pl