BIBLIOTEKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

DYREKTOR
dr Anna Wałek
Gmach Główny, pok. 100/2
Telefon: +48 58 3472575 
Faks: +48 58 3472758
E-mail: anna.walek@pg.edu.pl

BIURO BIBLIOTEKI
dr Anna Zygma
Gmach Główny, pok. 100/1
Telefon: +48 58 3472575
Tel/fax: +48 58 3472758
E-mail: library@pg.edu.pl

SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW TRADYCYJNYCH
mgr Natalia Wysmyk
Gmach Główny, pok. 73/2
Telefon: +48 58 3472652
Fax: + 48 58 3486596
E-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
Gmach Główny, pok. 100/7
Telefon: + 48 58 3472401, + 48 58 3471199
E-mail: infnauk.bpg@pg.edu.pl

SEKCJA HISTORYCZNA 
mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska
Gmach Główny, pok. 464
Telefon: + 48 58 3472995
E-mail: prac.hist@pg.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI CZYTELNIKA
Aleksandra Tkaczuk
Gmach Główny, pok. 100/3
Telefon: + 48 58 3471079
E-mail: czytelnia.bpg@pg.edu.pl

SEKCJA UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH 
mgr Alicja Jaroszuk-Antoniewska
Gmach B, pok. 204
Telefon:  + 48 58 3471105
E-mail: alicja.jaroszuk-antoniewska@pg.edu.pl

SEKCJA BUDOWY ZBIORÓW CYFROWYCH I MULTIMEDIALNYCH
Robert Szczodruch
Gmach Główny, pok. 52
Telefon: + 48 58 3471099
E-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA
Gmach Główny PG, poz. 100
Telefon: +48 58 3471500
E-mail: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
Gmach Główny PG, pok. 100/5
Telefon: +48 58 3472574
E-mail: wm.bpg@pg.edu.pl