TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | fizyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Institute of Physics (AIP) to wydawca czasopism z dziedziny nauk fizycznych (fizyka atomowa, molekularna i chemiczna, fizyka materii skondensowanej, fizyka plazmy, reologia i dynamika płynów, elektromagnetyzm, fizyka jądrowa, optyka i fizyka optyczna, akustyka, fotonika, astronomia i astrofizyka, fizyka biologiczna, fizyka matematyczna, fizyka statystyczna, mechanika klasyczna i kwantowa), a także nauk inżynieryjnych (m.in. bioinżynieria, inżynieria materiałowa, nanotechnologia) oraz nauk pokrewnych (m.in. chemia kwantowa, geofizyka, elektronika). Kolekcja czasopism elektronicznych dostępna jest z serwera Scitations. Większość czasopism AIP znajduje się w bazie JCR i posiada wysoki wskaźnik Impact Factor.

AIP oferuje dostęp do 6 czasopism Open Access: AIP Advances, APL Bioengineering, APL Materials, APL Photonics, Matter and Radiation at Extremes, StructuralDynamics.

Politechnika Gdańska ma dostęp do 10 tytułów:

 1. Applied Physics Letters
 2. Biointerphases
 3. Chaos
 4. Journal of Applied Physics
 5. Journal of Chemical Physics
 6. Journal of Mathematical Physics
 7. Physics of Fluids
 8. Physics of Plasmas
 9. Physics Today
 10. Review of Scientific Instruments

wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych.

Oraz do 4 czasopism wydawnictw stowarzyszonych z APS:

 1. American Journal of Physics
 2. Journal of the Acoustical Society of America
 3. Journal of Vacuum Science Technology A
 4. Journal of Vacuum Science Technology B

LISTA TYTUŁÓW | pdf file


Rys. Czasopisma, w których można opublikować swoje prace w wydawnictwie AIP oraz nazwy dyscyplin przypisane do tych czasopism.