Bazy EBSCO w dostępie testowym

Zapraszamy do testowania specjalistycznych baz firmy EBSCO umożliwiających dostęp do informacji w zakresie sztuki, architektury oraz ekonomii i finansów:

Art & Architecture Source

Informacje o bazie [pdf]

EconLit with Full Text

Informacje o bazie [pdf]

Dostęp spoza sieci PG na platformie EBSCO host Web  (należy wybrać bazę)

Dostęp testowy  do 15 lipca 2017 r.

Uwagi i zapytania prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na adres bazybg@pg.gda.pl