Biblioteka Politechniki Gdańskiej w SPARC Europe

SPARC Europe to międzynarodowa organizacja lobbująca na rzecz Open Access na terenie krajów europejskich, która współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy kształtującymi politykę Open Access. Biblioteka Politechniki Gdańskiej stała się członkiem trzeciej ważnej międzynarodowej organizacji, obok LIBER  i IATUL.