Dostęp testowy do książek wydawnictwa IOP

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją e-książek wydawnictwa IOP. Liczy ona 224 tytuły i obejmuje takie dziedziny wiedzy jak fizyka molekularna, fizyka matematyczna i komputerowa, fizyka plazmy, optyka, nanotechnologia, astronomia i astrofizyka, fizyka jądrowa, inżynieria biomedyczna, informatyka kwantowa, elektronika, fizyka materii skondensowanej, fizyka środowiskowa, biofizyka, geofizyka oraz fizyka cząstek elementarnych. Więcej informacji

Książki dostępne są do 31.03.2018 r. poprzez platformę IOP Science