Dostęp testowy do narzędzia InCites Benchmark & Analytics

W dniu 6 listopada 2017 roku został uruchomiony w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki dostęp testowy do narzędzia InCites Benchmark & Analytics, który potrwa do 6 grudnia 2017 roku.

Narzędzie InCites Benchmark & Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych. Pozwala na przeprowadzanie wieloaspektowej ewaluacji aktywności naukowej danej jednostki, a także na porównanie efektywności na polu badawczym z czołowymi instytucjami naukowymi w kraju i na świecie.

InCites może być również niezwykle przydatne dla samych autorów i służyć do zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego, stworzenia sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej czy też wyszukania odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia InCites znajdują się pod tym adresem. Zachęcamy również do wzięcia udziału w specjalnie dla Państwa przygotowanych szkoleniach online, ich terminy oraz linki do rejestracji znajdują się tutaj.

Zapraszając do korzystania z dostępu testowego do narzędzia InCites prosimy jednocześnie o wyrażenie swojej opinii na temat jego przydatności w Państwa działalności. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres bazy.bpg@pg.edu.pl