Dwa projekty Biblioteki Politechniki Gdańskiej zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DUN).

Dwa projekty Biblioteki Politechniki Gdańskiej zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DUN). Dzięki dodatkowym środkom część najcenniejszych zbiorów (15 vol.) Biblioteki PG zostanie poddana pełnej konserwacji i digitalizacji. Dodatkowo, Biblioteka PG przeprowadzi digitalizację (skanowanie i fotografowanie) oraz sporządzi opisy bibliograficzne ponad 2000 dokumentów życia społecznego i eksponatów muzealnych, nad którymi opiekę sprawuje Sekcja Historyczna Biblioteki PG. Całkowity koszt realizacji obu zadań wynosi 179 419,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 134 864,00 zł. Projekty realizowane będą do końca 2019 roku.

Tytuły projektów:

  1. Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 15 woluminów starodruków i druków XIX wiecznych z historycznych zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej niegdyś tworzących kolekcje bibliotek: Nathurforschende Gesellschaft zu Danzig (Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku), Technische Hochschule zu Danzig (Politechnika Gdańska), Navigationschule zu Elsfleth (Szkoła Nawigacyjna w Elsfleth).
  2. Digitalizacja i udostępnienie unikatowych zbiorów archiwaliów i muzealiów dotyczących życia i losów studentów-Polaków oraz działalności polskich organizacji studenckich w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939 oraz tworzenia polskiego szkolnictwa akademickiego na Pomorzu w latach 1945-1950, w celu jej zabezpieczenia, upowszechnienia w międzynarodowym środowisku naukowym oraz utworzenia specjalistycznej elektronicznej bazy (kolekcji).

Powyższe działania pozwolą na udostępnienie wersji cyfrowych cennych starych druków, dokumentów życia społecznego oraz eksponatów muzealnych Biblioteki PG dla szerokiego grona odbiorców Internecie.