Inicjatywa cOAlition S - plan s

Inicjatywa cOAlition S - szerokie udostępniania w OA wszystkich publikacji naukowo-badawczych finansowanych przez członków koalicji

 

04.09.2018 r. jedenaście narodowych organizacji finansujących badania naukowe (w tym Narodowe Centrum Nauki), w ramach cOAlition S, wystąpiły z  inicjatywą szerokiego udostępniania w OA wszystkich publikacji naukowo-badawczych finansowanych przez koalicjantów.  Inicjatywa jest wspierana przez Komisję Europejską i Sparc Europe. cOAlition S opiera się na dziesięciu zasadach tzw. Planu S. Zasadniczym celem tego planu, którego postulaty są już w znacznej mierze realizowane w programie Horyzont 2020, jest aby wszystkie publikacje udostępniać na wolnych licencjach. Instytucje finansujące badania będę określać kryteria otwartości czasopism i platform, monitorować wdrażanie nowych standardów oraz zwracać się do uniwersytetów, jednostek badawczych i bibliotek o stworzenie spójnych i transparentnych polityk w zakresie publikowania (więcej: https://bit.ly/2wF1g2A, https://bit.ly/2wYnQCR, https://bit.ly/2x0mojv, https://bit.ly/2oMtQuM).