Journal Impact Factor 2017 już dostępny

Baza Journal Citation Reports została zauktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) za publikacje z roku 2017. Obecnie w bazie indeksowanych jest 11 655 czasopism z 80 krajów, w tym roku 276 tytułów otrzymało po raz pierwszy wskaźnik JIF. Wartość JIF dla poszczególnych czasopism wzrosła średnio o 10%, a przy jego obliczaniu uwzględniono po raz pierwszy cytowania pochodzące z książek indeksowanych w Book Citation Index.

 

Aktualizacja JCR przyniosła również nowy wygląd profilu czasopism, który zawiera obecnie szereg informacji mających na celu lepszą przejrzystość danych stanowiących podstawę do obliczenia JIF, a także zwiększenie możliwości analizy oddziaływania danego tytułu.

 

 

Wskaźnik JIF dla czasopism wydawanych przez Politechnikę Gdańską i indeksowanych w JCR wynosi:
- dla Metrology and Measurement Systems 1,523 (pięcioletni JIF – 1,227)
- dla Polish Maritime Research 0,763 (pięcioletni JIF – 0,816)

 

Baza JCR dostępna jest pod tym adresem.