JUBILEUSZ PROFESORA EDMUNDA WITTBRODTA

Z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się dn. 17 listopada 2017r. Sesja Naukowa pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa „Prof. Edmund Wittbrodt – jubileusz 70-lecia urodzin”, która prezentowana będzie w holu przed Aulą w Gmachu Głównym PG.

W wystawie wykorzystano materiały:

Zbiory Sekcji historycznej PG
Zbiory prywatne Edmunda Wittbrodta

Redakcja i opracowanie wystawy:

Barbara Ząbczyk-Chmielewska
Sekcja historyczna PG, Biblioteka PG

Opracowanie graficzne i aranżacja:

Jacek Sikora
Sekcja Obsługi Czytelnika, Biblioteka PG