Kongres IFLA 2017 - podsumowanie

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu odbył się Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA.
Kongres, który każdego roku organizowany jest na innym kontynencie, staje się przeglądem najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej i zarządzania wiedzą. Bibliotekarze z całego świata mają okazję zobaczyć i zaprezentować projekty, które wspólnie mogą stworzyć bibliotekę przyszłości.
Wśród licznie zgromadzonych delegatów (ponad 3 tysiące bibliotekarzy ze 130 krajów) znaleźli się także reprezentanci Biblioteki Politechniki Gdańskiej, którzy mieli za zadanie wspierać organizatorów Kongresu oraz dbać o wszystkich jego uczestników.
Na Kongresie zaprezentowano w formie roll-up’u Pomorską Bibliotekę Cyfrową i jej wszystkich partnerów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również poster przygotowany przez panią dyrektor Annę Wałek oraz Magdalenę Szuflitę-Żurawską, który przedstawiał rolę Biblioteki PG w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowy opis każdego dnia Kongresu można przeczytać na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=18991&prev=1

Krótkie podsumowanie Kongresu można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=rk3wXIkU06c

Galeria zdjęć