Mendeley

 • SZKOLENIA Z MENADŻERA BIBLIOGRAFII MENDELEY (POZIOM PODSTAWOWY)

  Limit miejsc na szkolenia majowe jest wyczerpany!

  Zapraszamy na edycję czerwcową 

  6 czerwca 2017 r. (wtorek)
  Biblioteka - sala multimedialna godz. 12:00 - 13:30
  link do rejestracji

  Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza pracowników i studentów PG na szkolenie z zakresu obsługi menadżera bibliografii Mendeley. Pozwala on na skuteczne uporządkowanie zasobu dokumentów wykorzystywanych w warszatcie badawczym, na błyskawiczne dodawanie przypisów w pożądanym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga tworzenie grup do współpracy między autorami publikacji oraz ułatwia kontakt z innymi naukowcami podobnego pola badawczego. Program posiada wersję dla systemów operacyjnych: Windows, Apple i Linux oraz dla urządzeń mobilnych Apple i Android.

  Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Menadżer bibliografii – korzyści z użytkowania.
  2. Instalacja programu i omówienie jego ogólnej struktury (wersja webowa, desktop, Web Importer i wtyczka do edytora tekstu – wzajemne zależności).
  3. Praca z wersją webową programu: administrowanie kontem użytkownika, gromadzenie dokumentów, praca w grupach, Web Importer.
  4. Praca z wersją desktop programu: różne metody uzupełniania zasobu gromadzonych dokumentów oraz ich porządkowanie, analiza metadanych dokumentów.
  5. Praca z edytorem tekstu (Word, Libre Office Writer): wtyczka do edytora tekstu, wstawianie i formatowanie przypisów i bibliografii załącznikowej, różne style cytowań.

  Do udziału w szkoleniu zachęcamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów (w szczególności seminarzystów).

  Na spotkanie można przyjść z własnym laptopem, jednak należy pamiętać, aby miał on już dostęp do sieci Eduroam.

  Szkolenie odbędzie się w sali multimedialnej Biblioteki Głównej PG, w Gmachu Głównym, pok. 100/4.

  Wszelkie dodatkowe pytania kierować można do prowadzącej: mgr Anna Kowalska annkowa3@pg.gda.pl, tel. 58 347 18 57.

  Więcej informacji (w języku angielskim) można znaleźć na oficjalnej stronie Mendeley.