MyLab&Mastering

Dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami w języku angielskim – MyLab&Mastering to narzędzie wspierające dydaktykę w celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia studentów. MyLab&Mastering jest kolekcją zadań przygotowanych z myślą o studentach. Program zawiera różne ćwiczenia, pytania powtórkowe i inne zadania, pozwalające „krok po kroku” powtórzyć, utrwalić i lepiej zrozumieć przerabiane na zajęciach zagadnienia ujęte w sylabusie przedmiotu. Mylab&Mastering może być wykorzystany do urozmaicenia zajęć dydaktycznych na wielu kierunkach studiów (chemia, informatyka, fizyka, matematyka, inżynierii mechaniczna, elektrotechnika, zarzadzanie i ekonomia, sztuka i  wiele innych). Zasadniczym celem MyLab&Mastering jest zwiększenie efektywności pracy i poziomu nauczania akademickiego, co ma bezpośrednie przełożenie na osiąganie przez studentów lepszych wyników w nauce [więcej informacji: Introduction to MyLabs&Mastering, MyLabs&Mastering Features].

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane testowym dostępem do MyLab&Mastering o kontakt z p. Justyną Skawiańczyk-Żur (justyna.skawianczyk-zur@pearson.com).