Politechnika Gdańska uruchomiła nowy serwis o nazwie MOST Wiedzy

  • „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” to portal, którego podstawowym celem jest prezentacja oraz promocja dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Stanowi on również platformę wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami.
    W ramach serwisu naukowcy PG mają możliwość stworzenia własnego profilu naukowego, który w przejrzysty sposób prezentuje ich publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których brali udział. Otwarty dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu informacji na ten temat jest szczególnie ważny w kontekście lepszej widoczności dorobku naukowego badaczy i zwiększenia ich rozpoznawalności, a w dłuższej perspektywie może przyczynić się do rozwoju współpracy Uczelni z innymi ośrodkami naukowymi oraz środowiskiem biznesu w kraju i zagranicą.
    MOST Wiedzy będąc jednocześnie repozytorium pełnych treści publikacji przygotowanych na Uczelni, wspiera ideę polityki Otwartego Dostępu. Przeszukiwanie materiałów zamieszczonych w serwisie jest niezwykle skuteczne dzięki zastosowaniu inteligentnej wyszukiwarki z wbudowanym mechanizmem analizy kontekstu.

    Projekt „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

    Portal znajduje się pod tym adresem [https://mostwiedzy.pl]