Projekt Dyrektywy o prawie autorskim został poparty przez Parlament Europejski

W dniu 12 września 2018 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad przyjęciem dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, wynik głosowania podzielił środowiska twórców i użytkowników. Poniżej zamieszczamy niektóre opinie i dyskusje, które toczą się w mediach.

Centrum Cyfrowe

Koalicja Otwartej Edukacji

Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji

LIBER

Autorka plakatu:  Marta Białostocka, licencja CC BY 4.0