SPARC Europe

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, została członkiem Rady SPARC Europe, międzynarodowej organizacji lobbującej na rzecz wszystkich obszarów Otwartej Nauki, takich jak Open Access i Open Research Data. SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy, kształtującymi politykę Open Access.

SPARC Europe Board of Directors odpowiada za strategiczne zarządzanie organizacją i kształtowanie kierunków rozwoju. W gronie dziewięcioosobowej  Rady zasiadają osoby o szczególnym wkładzie w rozwój inicjatyw związanych z Otwartą Nauką w Europie. [więcej].