Szkolenia online z narzędzia SciVal

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach narzędzia SciVal organizowanych przez firmę Elsevier. SciVal pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze. [więcej informacji]

Szkolenia mają charakter modułowy. Na początku każdego szkolenia zostaną w skrócie zaprezentowane różne możliwości SciVal (5 minut), potem nastąpi prezentacja dwóch modułów (każdy po 20 minut), a na koniec pozostanie czas na pytania uczestników 
(15 minut).

SCIVAL – WPROWADZENIE: AUTOR + INSTYTUCJA

Zarejestruj się!

Poniedziałek 5 marca @ 10:00

Środa 7 marca  @ 13:00

Środa 14 marca @ 10:00

Czwartek 15 marca @ 12:00

Autor – Analiza dorobku

 • Czym jest profil autora w Scopus i SciVal i jak go używać?
 • Jak analizować dorobek autora?
 • Jak porównać  swój dorobek z autorami z tej samej dyscypliny?
 • Co to jest ORCID i jak go połączyć z profilem autora w Scopus i SciVal?

Instytucja  – Obraz naszej instytucji w świecie

 • Jak prezentuje się obraz mojej instytucji w świecie?
 • Jakie są silne strony mojej instytucji?
 • Jakie dyscypliny, wg OECD, wypadają najlepiej?
 • Jacy autorzy mają największy wpływ?

SCIVAL - WPROWADZENIE: DYSCYPLINY + EWALUACJA

Zarejestruj się!

Poniedziałek 5 marca @ 15:00

Środa 7 marca @ 10:00

Środa 14 marca @ 13:00

Czwartek 15 marca @ 9:00

Dyscypliny – Analiza dyscypliny naukowej wg różnych klasyfikacji

 • Jak korzystać z klasyfikacji dyscyplin naukowych?
 • Jakie są klasyfikacje dyscyplin w Scopus i SciVal?
 • Jak analizować obszary badawcze?
 • Jak identyfikować wiodących autorów, instytucje i czasopisma dla danej dyscypliny?

Ewaluacja – Porównania instytucji i autorów

 • Z jakich wskaźników warto korzystać?
 • Jak porównać dorobek dyscypliny w różnych instytucjach?
 • Porównanie do średniej światowej czy do krajowej?