SZKOLENIA Z MENADŻERA BIBLIOGRAFII MENDELEY (POZIOM PODSTAWOWY)

TERMIN: 12 grudnia 2017r. (wtorek),
godz. 12.00-13.30
             [Rejestracja na szkolenie]

Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza na szkolenie z menadżera bibliografii Mendeley, który pozwala na skuteczne uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, wspomaga tworzenie grup do współpracy między autorami publikacji oraz ułatwia kontakt z innymi naukowcami podobnego pola badawczego, pozwala na błyskawiczne dodawanie przypisów w pożądanym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej. Program posiada wersję dla systemów operacyjnych: Windows, Apple i Linux oraz dla urządzeń mobilnych Apple i Android.

 

 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Menadżer bibliografii – korzyści z użytkowania.
2. Instalacja programu i omówienie jego ogólnej struktury (wersja webowa, desktop, Web Importer i wtyczka do edytora tekstu – wzajemne zależności).
3. Praca z wersją webową programu: administrowanie kontem użytkownika, gromadzenie dokumentów, praca w grupach.
4. Praca z wersją desktop programu: różne metody uzupełniania zasobu gromadzonych dokumentów oraz ich porządkowanie, analiza metadanych dokumentów.
5. Praca z edytorem tekstu (Word, Libre Office Writer): wstawianie i formatowanie przypisów i bibliografii załącznikowej, różne style cytowań.

Na spotkanie można przyjść z własnym laptopem, jednak należy pamiętać, aby miał on już dostęp do sieci Eduroam.

Szkolenie odbędzie się w sali multimedialnej Biblioteki Głównej PG, w Gmachu Głównym, pok. 100/4.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy pracowników naukowych i studentów PG. Oferujemy szkolenia dla grup zorganizowanych po uprzednim ustaleniu terminu.

Wszelkie dodatkowe pytania kierować można do prowadzącej: Anna Kowalska anna.kowalska2@pg.edu.pl, tel. 58 347 18 57.