Trwa Fair Use Week 2017/ Tydzień Dozwolonego Użytku

  • W tym roku po raz czwarty obchodzony jest Tydzień Dozwolonego Użytku (z ang. Fair Use Week). Podkreśla on znaczenie i rolę jaką spełnia dozwolony użytek w działalności naukowej oraz edukacyjnej, a także swobodę z korzystania z dóbr kulturowych przez każdego obywatela. 

    Tegoroczna edycja szczególny nacisk kładzie na tzw. "essential limitations and exceptions to copyright" czyli istotne ograniczenia i wyjątki w prawie autorskim, a także na utrzymanie i zachowanie równowagi w zmianach zachodzących w obrębie prawa autorskiego na całym świecie.

    Więcej na temat Tygodnia Dozwolonego Użytku można znaleźć tutaj

    Zachęcamy yakże do zapoznania się z piosenką na temat dozowolonego użytku oraz infografiką