VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017

W dniach 11-13 września na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG odbywa się VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi.

Tematyka Konferencji dotyczy zagadnień związanych z:

  • otwartością danych i wiedzy w nauce,
  • dużymi zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych,
  • e-usługami dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnianiem i wykorzystywaniem w formie e-usług. Tematyka Konferencji będzie się koncentrować zarówno na specjalistycznych bazach dziedzinowych (technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych), jak też na metodach wydobywania wiedzy i jej wykorzystywania w różnego typu portalach i systemach informatycznych funkcjonujących również w chmurach obliczeniowych.

Celem Konferencji jest też promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, oraz wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorów danych i portali informacyjnych.

Zespół Telewizji TASK przygotował transmisję obrad na żywo w Internecie. Transmisja jest dostępnana stronie TV TASK oraz na kanale YouTube telewizji TASK

Szczegóły transmisji na stronie https://infobazy.gda.pl/transmisja/