Wiley Spectra Lab

 • Wiley Spectra Lab narzędzia do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium. Pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR,  X-NMR.

  Platforma oferuje miedzy innymi:

  • Dostęp do 2,3 mln widm (MS, NMR, IR)
  • 7 unikalnych sposobów wyszukiwania
  • 4 aktualizacje rocznie
  • 33 formaty plików. 

  Wejście na platformę - knowitallanyware.com/SpectraLab

  Dostęp testowy potrwa do 2 maja 2017 r. 

  Ulotka informacyjna – NMR Collection

  Ulotka informacyjna – Spectroscopy solved

  • Uwagi i zapytania prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na adres bazybg@pg.gda.pl