Wystawa książek zagranicznych na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 12-13 grudnia 2017 r.

Czytanie, przeglądanie, kartkowanie i… wygrywanie! To wszystko podczas wystawy książek zagranicznych na Politechnice Gdańskiej.

Najnowsze publikacje naukowe w języku angielskim (Springer, Wiley, Pearson, De Gruyter, Oxford University Press, McGraw-Hill), dla wszystkich wydziałów PG. Podczas trwania wystawy będzie można wybrać publikacje, które zostaną zakupione przez Bibliotekę PG.

Wystawie towarzyszą prezentacje na temat:

  • platformy eContenta zawierającej publikacje naukowe polskich i zagranicznych wydawnictw (12 grudnia godz. 12.30-13.30)
  • systemu edukacyjnego MyLab do kształcenia na odległość wydawnictwa Pearson (13 grudnia godz. 10.00-12.00)

oraz konkurs z nagrodami

Organizatorzy:

Księgarnia ABE-IPS. Filia w Gdańsku oraz Biblioteka Politechniki Gdańskiej

 

Serdecznie zapraszamy

 

Nowości 2018 - książki zagraniczne