Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Scientific.Net

Scientific.Net to serwis udostępniający czasopisma oraz serie książkowe wydawane przez Trans Tech Publications Inc. To powstałe w 1967 r. wydawnictwo specjalizuje się przede wszystkim w publikacjach z zakresu inżynierii materiałowej. Dostępne zasoby obejmują artykuły pochodzące z piętnastu czasopism:

Advanced Engineering Forum
Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering
Advances in Science and Technology
Applied Mechanics and Materials
International Journal of Engineering Research in Africa
Foundations of Materials Science and Engineering
Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials
Journal of Nano Research
Defect and Diffusion Forum
Solid State Phenomena
Diffusion Foundations
Materials Science Forum
Key Engineering Materials
Nano Hybrids and Composites
Advanced Materials Research

Dostęp testowy potrwa do 31.03.2018 r. i możliwy jest zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG jak i poprzez system HAN. [WEJŚCIE]