Zapraszamy na Pomorską Konferencję Open Science

W dniach 23-24 października 2017 r., w ramach światowego Tygodnia Otwartej Nauki, Politechnika Gdańska organizuje pierwszą „Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”.
Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z otwartym dostępem do zasobów nauki, a także zagadnienia związane z prawem autorskim, wolnymi licencjami oraz repozytoriami. Kwestie te podjęte będą przez wykwalifikowanych prelegentów, m.in. Dyrektor SPARC Europe, Vanessę Proudman i mecenasa Krzysztofa Siewicza, specjalistę ds. prawa autorskiego.
W drugim dniu konferencji, oprócz spotkania z wydawcami czasopism naukowych realizujących politykę Open Access, oraz prezentacji dotyczących źródeł finansowania opłat w otwartym dostępie, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych udostępnianiu i promowaniu dorobku naukowego w repozytorium instytucjonalnym (MOST Wiedzy) oraz tematyce gromadzenia i udostępniania danych badawczych (Open Research Data).
Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym.
Zapraszamy na stronę internetową konferencji: https://pg.edu.pl/pkos, na której można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz zgłosić swój udział.