Zapraszamy na szkolenia z bazy Web of Science

Szkolenia online odbędą się w dniach 12, 13 i 16 marca.

Zapraszamy na szkolenia online organizowane przez firmę Clarivate Analytics, które odbędą się w dniach 12,13 i 16 marca. Zostaną na nich poruszone zagadnienia związane z zaawansowaną analizą bibliometryczną instytucji naukowych możliwą do wykonania dzięki nowo uruchomionej subskrypcji narzędzia InCites, a także kwestie poziomów dostępności literatury naukowej i Open Access. Przedstawione zostaną również rozwijające się zasoby Web of Science w ramach indeksu Emerging Source Citation Index.

Więcej informacji na temat szkoleń i szczegóły rejestracji [pdf]