ABOLICJA

W ramach podsumowania tegorocznego Tygodnia Bibliotek, Biblioteka PG podjęła decyzję o zorganizowaniu akcji abolicyjnej. Akcja dotyczy każdego użytkownika, który ma na swoim koncie zaległą opłatę za nieterminowy zwrot książek. Od 14 maja do 30 czerwca wystarczy oddać książki do Biblioteki, aby opłata za nieterminowy zwrot została całkowicie anulowana. Książki zwrócić można osobiście, poprzez urządzenia samoobsługowe w wybranych lokalizacjach lub wysyłając je pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres

Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Z dopiskiem: TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W przypadku zwrotu pocztą lub kurierem, prosimy także dla pewności o poinformowanie nas o tym drogą mailową lub telefonicznie. O umorzeniu opłaty decydować będzie data wysyłki.

Abolicja dotyczy także sytuacji, gdy książki zostały zwrócone, a na koncie pozostała jedynie opłata za przetrzymanie. W takiej sytuacji, prosimy jedynie o kontakt na adres anna.kowalska2@pg.edu.pl w temacie maila podając hasło TYDZIEŃ BIBLIOTEK.

Biblioteka PG od marca 2020 r. wstrzymała tymczasowo naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek. Jeśli jednak na koncie znajduje się naliczona wcześniej opłata, to warto wykorzystać akcję abolicyjną, aby uregulować zaległości. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl  lub 58 347 15 00.