Academic Search™ Ultimate | Business Source® Ultimate

Bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej otrzymała 01.01.2019 r., jako członek konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej, dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i zastąpią w licencji krajowej bazy w wersji Complete. Academic Search Ultimate oferuje ponad 10 000 czasopism pełnotekstowych, w Business Source Ultimate użytkownik znajdzie ponad 3 500 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich indeksowanych w Web of Science i Scopusie.

Wejście do obu baz ze strony internetowej Biblioteki Politechniki Gdańskiej przez zakładkę: E-źródła -> Bazy alfabetycznie -> Ebsco.