CiteScore 2019 już dostępny

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny opisujący czasopisma (oraz inne wydawnictwa ciągłe, np. serie książkowe czy doniesienia z cyklicznych konferencji) zindeksowane w bazie Scopus. Podstawą do obliczenia CiteScore jest pięć podstawowych typów recenzowanych tekstów zindeksowanych bazie Scopus – artykuły naukowe, rozdziały książek, recenzje, doniesienia konferencyjne oraz artykuły stanowiące opisy datasetów. Citescore za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich czterech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 4-letni okres.

CiteScore 2019 otrzymało już ponad 5700 czasopism publikujących w modelu Open Access, a dzięki uwzględnieniu w obliczeniach publikacji z 2019 r. wskaźnik jeszcze szybciej odzwierciedla aktualną cytowalność czasopism.

Więcej na temat wskaźnika CiteScore
Weź udział w webinarium CiteScore 2019 and the responsible use of metrics