CiteScore 2020 już dostępny

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny opisujący czasopisma zindeksowane w bazie Scopus, będącej własnością firmy Elsevier. CiteScore za dany rok obliczany jest poprzez podzielenie liczby cytowań z ostatnich czterech lat (w tym także roku, dla którego jest obliczany) za publikacje opublikowane w tym czasie przez liczbę tych publikacji.

W CiteScore 2020 znalazło się 25 990 aktywnych tytułów, obejmujących 330 dyscyplin naukowych. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost liczby tytułów o 3%.

Więcej na temat wskaźnika CiteScore