Czerwcowe szkolenia online od Clarivate Analytics

Zapraszamy na czerwcową serię szkoleń online od firmy Clarivate Analytics dotyczących przede wszystkim bazy Web of Science, ale również innych narzędzi wspierających naukowców w procesie badawczym.
Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
Web of Science - podstawy wyszukiwania i nawigacji.
Tematy: poruszanie się po platformie, organizacja i efektywność
18 czerwca 2019, godz. 10:00-11:00
24 czerwca 2019, godz. 13:00-14:00
 
Web of Science - wyszukiwanie autora.
Tematy: wyszukiwanie wszystkich publikacji autora, rozróżnianie publikacje autorów o podobnych nazwiskach
24 czerwca 2019, godz. 10:00-11:00
2 lipca 2019, godz. 10:00-11:00
 
Co nowego w Web of Science?
Tematy: nowe funkcje w obszarach eksportu danych, „Marked List” oraz wyszukiwania i sortowania wyników
25 czerwca 2019 godz. 10:00
 
Kopernio. Przestań klikać. Zacznij czytać.
Tematy: opis narzędzia, instalacja wtyczki, pobieranie pełnych tekstów
26 czerwca 2019, godz. 10:00
 
Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji.
Tematy: grupowanie pełnego dorobku wszystkich autorów powiązanych z instytucją, ujednolicenie nazwy instytucji w zasobach Web of Science
26 czerwca 2019, godz. 13:00-14:00
3 lipca 2019, godz. 10:00-11:00
 
Journal Citation Reports 
Tematy: Raport Journal Citation Reports 2019 (planowana publikacja – czerwiec 2019), analiza osiągnięć czasopisma.
28 czerwca 2019 godz. 10:00