Data Journals

„Data Journals” są to czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań, ile same dane i sposób ich pozyskania. Zawarte w nich artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem „data descriptors”.

W nowej zakładce znajdują się podstawowe informacje o Data Journals, standardowe elementy charakteryzujące tego rodzaju czasopisma oraz wykaz czasopism publikujących „data descriptors”, które zostały ujęte w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 Przejdź do zakładki