Dostęp do kolekcji Engineering, Computing & Technology od wydawnictwa Taylor & Francis

Politechnika Gdańska zakupiła dostęp do kolekcji Engineering, Computing & Technology od wydawnictwa Taylor & Francis. Kolekcja zawiera blisko 200 czasopism z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii inżynieria wzornictwa przemysłowego, mechaniki, elektroniki, inżynierii przemysłowej, ergonomii, teledetekcji, sztucznej inteligencji oraz wielu innych.

Pośród czasopism w kolekcji znajdują się m.in. International Journal of Production Research (JIF 2017 – 2,623), The Journal of The Textile Institute (JIF 2017 – 1,174), Human–Computer Interaction (JIF 2017 – 3,379)

Kolekcja znajduje się na platformie Taylor&Francis

Więcej informacji na temat kolekcji

Pełna lista tytułów